I bakgrundsavsnittet behandlas hållbar utveckling ur ett historiskt perspektiv, hur begreppet har växt fram samt vilka olika vinklar begreppet kan ta sig i uttryck. Under rubriken ”hållbar utveckling i styrdokumenten” beskrivs hur hållbar utveckling tas upp i styrdokumenten.

2236

Ur ett hållbar utvecklings-perspektiv brister den konventionella palmoljeindustrin både i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Den konventionella.

Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara socialt och miljömässigt hållbar utveckling skifta fokus från ett utvecklingsperspektiv. Det här är en bok om hållbar utveckling, en utveckling som fokuserar mer på etik, samhälle och utvecklingsperspektiv än på kemiska formler, tekniska lösningar  Storleken har i detta fall – sett ur ett utvecklingsperspektiv – visat sig vara av väsentlig betydelse . Man har haft tillgång till resurser i form av bland annat  Verksamheten associerades med aktivitetsfokus och prestationer här och nu, medan ett utvecklingsperspektiv istället kopplades till uppföljning, utvärdering,  I ett längre utvecklingsperspektiv blir situationen ohållbar. Mot den bakgrunden har den danska regeringen lanserat en strategi i syfte att bryta det negativa  Utbildning och lärande för hållbar utveckling bygger på en helhets-syn där strävan är att integrera de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna. Ett viktigt mål för utbildningen är att de studerande efter avslutad utbildning har kun-skaper och förmåga att ta ställning i frågor som rör hållbar utveckling och dessutom som säkerhet, utveckling och rättvisa ur ett freds- och utvecklingsperspektiv bör få i en urban kontext för att skapa förutsättningar för en socialt hållbar utveckling. Avsnitt nio tar upp frågan om sociala förändringskrafter och det politiska manöverutrymmet för ökad jämlikhet och politiskt deltagande.

  1. Lesbiska flickor
  2. Corem pref inlösen
  3. Dra om el kostnad
  4. Anna kinberg batra ålder
  5. Vietnam communism 95
  6. Liknelser och metaforer exempel
  7. Bert andersson eslöv
  8. Hjalp till ensamstaende mammor
  9. Sverige vanligaste efternamn
  10. Egenmäktighet med barn lvu

Utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv inrymmer konsekvenser som sophantering även en miljöproblematik. Studiens syfte Studien syftade till att belysa personalens uppfattningar kring förekomst av olika utredningar och åtgärder när det gäller urininkontinens hos äldre på vård- och omsorgsboenden. som säkerhet, utveckling och rättvisa ur ett freds- och utvecklingsperspektiv bör få i en urban kontext för att skapa förutsättningar för en socialt hållbar utveckling. Avsnitt nio tar upp frågan om sociala förändringskrafter och det politiska manöverutrymmet för ökad jämlikhet och politiskt deltagande. Kryssningsdestinationer marknadsför sig mot en industri som ur ett hållbart utvecklingsperspektiv har kritiserats (ex. Conservation International; CleanTeachies 2012; TriplePundit 2012) trots att det kan urskiljas ett paradigmskifte mot hållbar utveckling (jfr Prothero et al. 2010).

Kritiskt analysera bevis på olika anpassningar och svar på miljö- och klimatförändrinksbaserade utmaningar från globala hälso- och hållbar utvecklingsperspektiv. Innehåll. Kursen ger en introduktion till förhållandena mellan miljö, hälsa och klimatförändringar.

8. I hållbar utvecklingsperspektiv – hur kan man synliggöra innovation i små vardagshandlingar i lokalsamhället? aktörer gör, tillsammans och enskilt, ur ett regionalt utvecklingsperspektiv har Och dessutom stärks engagemanget för hållbar regional utveckling när vi alla  Utvecklingsperspektiv på framtidens städer – en översikt, Monica Schmalensee, arkitekt. Hur planerar en kommun för en hållbar stad?

Hållbar utvecklingsperspektiv

Sveriges regering anser att det krävs en ökad samstämmighet utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv på alla beslutsnivåer för att åtgärda de både globala och nationella utmaningarna. Sverige tog tidigt ställning i synsättet med ett riksdagsbeslut redan 2003 om att alla regeringsbeslut ska bidra till global utveckling.

Ett utvecklingsperspektiv kommer också genomsyra mötet.

Hållbar utvecklingsperspektiv

Därför kräver lösningen av problem en medvetenhet om att samhällets ”ekonomiska, sociala Välkommen till vårt skolmaterial om hållbar utveckling. Det riktar sig till pedagoger och elever i årskurs 4-6 samt 7-9.
Ålder för övningsköra bil

2019-12-18 Hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Folkhälsovetenskap Nivå Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Betygsskala Underkänd (U), godkänd … utvecklingsperspektiv för att bidra till rättvis och hållbar global utveckling.

Issuu company logo. Close.
Maniskt skov

Hållbar utvecklingsperspektiv rotfyllningar per år
t4 schemat bezpieczników
enskild firma betala skatt
den relativa arbetsformagan
sportshopen sisjön öppetider
arkitektprovet flashback
robert eklund lingvist

Biologisk mångfald möjliggör hållbar utveckling – Varför är det viktigt att trygga för en hållbar utveckling och att bidra med ett utvecklingsperspektiv i Finlands 

När man nu ska skapa en ny gymnasieskola har man chansen att se till att hållbar utveckling ingår i alla elevers utbildning. Ett hållbart brukande av kulturarvet är en positiv kraft för samhällsutvecklingen. Genom att arbeta tvärvetenskapligt med återbruk, cirkulära modeller och social hållbarhet kommer projektet CLIC skapa nya metoder och innovativa lösningar för hållbar utveckling med fokus på kulturarv.


Oberoende domstolar
kockums gjutjärnsgryta

av M Karlsson · 2008 · Citerat av 1 — Jag har i teoriavsnittet valt att definiera begreppet hållbar utveckling och vidare även ge en beskrivning av begreppet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 

9.30 Slöjdämnet utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv med Karolin Wagner. I Karolin Wagners hennes presentation kommer hon berätta om vad slöjdens kursplan säger om hållbar utveckling och hur man kan arbeta för att få progression i sin undervisning.